Referenties

Referenties

Uitbreiding jaren 30 woning

Realiseren van leefkelder en uitbouw woning

Uitbreiding jaren 30 woning

Realiseren van leefkelder en uitbouw woning

Tijdens de voorbereidingsfase is Casalt benaderd door Bouwbedrijf Sturkenboom t.b.v. bouwkundige begeleiding tijdens de ontwerp- en uitvoeringsfase. Casalt is verantwoordelijk geweest voor het opstellen van de begroting richting de klant. Het uitwerken van de gedetailleerde werktekeningen en ruimtestaten.

 

Gedurende de uitvoeringsfase was Casalt het aanspreekpunt richting Opdrachtgever, verzorgde de detailafstemming richting onderaannemers middels de uitvoeringsplanning en werden er diverse controles op de bouwplaats uitgevoerd.

 

De jaren 30 woning is voorzien van een nieuwe leefkelder (ca. 3 m1 diep) met daar bovenop een uitbreiding van de bestaande woonkamer d.m.v openslaande raampartij richting de tuin. 

 

De uitdaging in de werkzaamheden zat voornamelijk in het behouden van de details van de woning en het realiseren van een kelder strak naast de bestaande fundering