FAQ

FAQ

Technisch beheer is het beheren van het onroerend goed voor verenigingen van eigenaren. Daarbij gaat het meestal om de schil van het gebouw, de openbare ruimtes en de technische installaties. Casalt ontzorgt VVE’s onder meer door meerjaren onderhoudsplannen op te stellen, onderhoudscontracten af te sluiten, onderhoudswerkzaamheden aan te sturen en reparatieverzoeken en schademeldingen af te handelen. Door onze bouwkundige en technische kennis zorgen we dat het onroerend goed haar waarde behoudt en borgen we dat onderhoudsgeld van de VVE goed besteed wordt.